• Nakhon Ratchasima


    Wang Num Khiew International Mountain Marathon 2019


    09 June 2019

เกี่ยวกับกิจกรรม

Wang Num Khiew International Mountain Marathon 2019

17 March 2019 | 10:17

Wang Num Khiew International

วังน้ำเขียว อินเตอร์เนชั่นแนล มาราธอนภูเขา 2019

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้การศึกษา เรียนรู้ สร้างประสบการณ์ ส่งเสริมและพัฒนาแนวคิดที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ จากการวิ่งในเส้นทางธรรมชาติ ทั้งได้สัมผัสกลิ่นอายของวัฒนธรรม ศิลปะ ประเพณี และวิถีไทยของเยาวชน ประชาชนทั่วไป ให้ได้รับรู้เรื่องราวของการพัฒนาการพัฒนาการวิ่งในระยะทางที่ค่อยๆไกลมากขึ้น สู่ 42.195 กม.หรือวิ่งมาราธอน อย่างมีระบบและเป็นขั้นตอน

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมปละกระตุ้นให้สถาบันครอบครัว เยาชน ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงเรื่องการแข่งขันกีฬา การออกกำลังกาย

Wang Num Khiew International Mountain Marathon 2019

18 March 2019 | 11:35

Wang Num Khiew International

3. เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ประชาชนใน้ทุกภาคส่วน โดยอาศัยการบูรณาการที่สอดคล้องที่สมบูรณ์แบบระหว่าง มรดกทางวัฒนธรรม สังคม ศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีไทยกับธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและบริการต่างๆ โดยใชเมหกรรมกีฬามวลชน เป็นสื่อกลางในการขับเคลื่อน เชื่อมประสานและขานรับประโยชน์ในทุกด้านอย่างลงตัว

Wang Num Khiew International Mountain Marathon 2019

24 March 2019 | 10:19

Wang Num Khiew Internationa

ระยะที่ทำการแข่งขันและราคา

1 Marathon มาราธอน 42.195 กม.
ราคา 900 บาท
2 Half Marathon ฮาล์ฟ มาราธอน 21.1 กม.
ราคา 800 บาท
3 Mini Marathon มินิ มาราธอน 10.55 กม.
ราคา 700 บาท
4 Fun Run วิ่งฟันรัน 5 กม.
ราคา 600 บาท
5 Fun Run เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กม.
ราคา 500 บาท 6 Family Run วิ่งประเภทครอบครัว 5 กม.
ราคา 1,500 บาท (พ่อ,แม่,ลูก)
7 VIP วิ่งเพื่อสุขภาพ (วิ่งได้ทุกระยะ)
ราคา 2,000 บาท

Wang Num Khiew International Mountain Marathon 2019

22 May 2019 | 11:09

WANG Num Khiew Super Mini-Half

ท่านนักวิ่งเมื่อทำการสมัครและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการสมัคร(อินวอยซ์) และหลักฐานการชำระเงินมายังกล่องข้อความของเพจ WangNamKhew International Mountain Marathon2019 จึงถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์

กำหนดการ / แผนที่


รับอุปกรณ์

Jun

08

2019

รายละเอียด

วันแข่งขัน

Jun

09

2019

รายละเอียด

รูปภาพ


ข้อมูลทั่วไป


ชื่อกิจกรรม :

Wang Num Khiew International Mountain Marathon 2019

จังหวัด :

Nakhon Ratchasima

วันแข่งขัน :

09 June 2019

โทรศัพท์ :

อีเมล์ :